ŠAMANINIS AUDEKLAS

 SUŽINOK SAVO RIBĄ

APIE ŠAMANINI AUDEKLĄ

APIE AUDeKLA, NEPAISANT MANTIkos METODŲ GAUSOS NAUDOJANT RUNAS, ŽMONIJA TURI TIK VIENA IŠSAMU ISTORINĮ KLAUSIAMOS PROCEDŪROS APRAŠYMĄ. KALBA EINA APIE TACITA (1 MŪSŲ EROS AMŽIUS), KUR IŠSAMIAI APRAŠYTAS “RUNINIO AUDEKLO " NAUDoJIMO PROCESAS.

 ATVIROse PRIEIGOse GALIMA RASTI TIK VIENĄ DARBO METODĄ SU AUDeKLu, KUR PAŽYMĖTI RATAI. TAČIAU YRA IR KITA, DAUG SENESNĖ SISTEMA, PAGRĮSTA ŠAMANŲ, FILOSOFINIŲ, RELIGINIŲ IR MAGIŠKŲ POŽIŪRIŲ APIE PASAULIO, EGZISTAVIMO ĮSTATyMą IR PASAULėDAROS ĮSTATYMĄ. 

 KYLA KLAUSIMAS: "KODĖL ŠAMANIZMAS?" SIEKIANT IŠSKLAIDYTI ABEJONES, REIK PRIMINTI, KAD DIDySIS AssA TURĖJO TRIS HIPOSTAZĖS, (ODIN, WILLIE IR VE) ATITINKANTĮ PAGRINDINĖS FUNKCIJAS, ŠI DIEVYBĖ - YRA KARIS, ŠAMANAS IR KELIAUTOJAS.

 ŠTAI KODĖL SIŪLOMAs JuMS METODas – ŠAMANINIS audeklas tai POŽIūRIS APIE VISATĄ, ŽMOGŲ IR ENERGIJOS ŠALTINIUS, KURIE YRA ŽMONIJOS KULTŪRINIO PAVELDO DALIS. PIRMĄ KARTĄ ATVIRAI APIE RUNŲ PRAKTINI DARBĄ, SU ŠAMANINIU AUDeKLU (KAIP PROGNOZAVIMO, IR KAIP MAGIJA) BUVO PASKELBTA PRAKTINiaME SEMINARE ORGANIZUOTAME ELENOS ARONOVOS RUNŲ MOKYKLOJE, VEDĖ ŠAMANAS ESPE 

 Su meile,

Master Gene