Назад к списку

Vikingo šeima 

Vikingams šeimos ryšiai buvo labai svarbūs. Žmonės didžiavosi savo protėviais, prisimena genealogine kilmę daugelio kartų, turėjo didelį pareigos jausmą savo giminaičiams...

Šeima (plačiausia šio žodžio prasme, įskaitant dėdes ir pusbrolius) buvo vientisa grupė; jos nariai visose sudėtingose situacijose laikėsi vienas kito ir keršydavo už nusikaltimus, padarytus jų artimiesiems. Pas juos buvo stiprus garbės jausmas: įžeistas vienas iš jų įžeidimas tampa visiems, ir atvirkščiai, gėda atnešus ant savęs bailumu, išdavyste, tas nusikaltimas paliesdavo visą šeimą. Be to, ten buvo bendra atsakomybė: jei vienas asmuo neteisėtai nužudydavo kitą, tada mokėti baudą turėjo ne tik žudikas, bet ir jo artimieji giminaičiai (dalis kuria turėjo įnešti kiekvienas, buvo nustatoma pagal vietos papročius) ir ši suma buvo padalinta proporcingai tarp nužudytojo giminaičių. Todėl šeimos interesuose, buvo pastatyti į vietą nekontroliuojamo, agresyvaus giminaičio, kad jis ne padarytu kokiu bėdų, ir šeimos garbė reikalavo, kad kaip galima greičiau padėti pažeidėjui. 


 Tačiau tuo pačiu metu šeimos autoritetas neslopino nepriklausomybes ir savarankiškumo - kol visa tai neturėjo įtakos šeimos garbei. Sūnūs galėjo laisvai pasirinkti gyvenimo būdą, tiek namie, tiek užsienyje. Dukterys buvo susituokusios prieš jų valiai, ne savo noru, santuoka iš esmės buvo abiejų šeimų vyrų susitarimas. Šeima duodavo pagalbą ir patarimus, tačiau ji niekada nebuvo autoritete ir buvo antrame plane.


 Moterys turėjo gana aukštą statusą kaip ir teisinėje teorijoje, taip ir kasdieninėje veikloje. Jos galėjo turėti žemės ir valdyti turtą, jos turėjo visą valdžią ūkio klausimais, dažnai jos turėjo vienas tvarkytis ir valdyti ūkį, kol jų vyrai buvo išvykę. Jos negalėjo atlikti teisminio nagrinėjimo, bet, atsižvelgiant į sagas, jų nenuilstanti energija dažnai pridėdavo kuro kraujo kerštui ugniai, net ir tada, kai vyrai būtų laimingi baigę ją. Yra net paminėti moterų, kurie turėjo asmenine valdžia, kaip, pavyzdžiui, Aud išmintinga, vikingo našlė valdžiusio Airija, kuri vadovavo jo šeimos emigracijai per Orknio ir Farerų salas į Islandija, kuri dalino žemės, kaip tikras lyderis. Vėliau Švedijos akmenys su runom pasakoja apie moterų turtus ir veikla: užrašai sako, kad tuos užrašus užsakė gedinčios žmonos ar dukros, kad jos statydavo atminties mirusio atminimui pylimus ir tiltelius. Kai kurie akmenys buvo pastatyti pačioms moterims; apie vieną tokį akmenį jau minėta. Kitas, labai elegantiškas akmuo, vyro pastatytas atminti savo žmonai Odindise: "Ne kada ne ateisi į Hassmyuru geriausia žmona, kad rūpintis ūkyje."


 Skyrybos nebuvo sudėtingas dalykas ir nepalikdavo jokiu dėmiu ant to, kas inicijavo ją, nesvarbu, ar tai būtų žmona, ar vyras. Viskas, ko reikėjo, - liudininkams pranešti priežastį apie nepasitenkinimą partneriu ir apie norą nutraukti santuoką. Mes neturime viso priimtino santuokos nutraukimo priežasčių sąrašo, nes visos nuorodos į šiuos dalykus buvo išbrauktas iš įstatymų kodekso, kai jie buvo užrašyti krikščionių laikais; sagose figūruoja tokios priežastys kaip bejėgiškumas, jo žmonos kelnių dėvėjimas, ar jos vyro - pernelyg moteriški marškinėliai, ar jos vyro draugiškumas žmogui, kuris nužudė žmonos brolį.


 Pagrindinis paveldimo įstatymų bruožas buvo "odal" - įstatymas, susijęs su žemės paveldėjimu. Pasak jo, protėvių namų valdymas priklausė visai šeimai; po tėvo mirties, valdymą gaudavo vyriausias sūnus, tačiau jis turėjo sumokėti savo broliams kompensaciją už jų dalį ūkyje. Tai užkirsdavo kelią ne įstatyminiam nuosavybės padalijimui ar jaunesniems broliams ieškoti naujų žemių arba išvykti už, jūrų. Tuo pačiu metu, savininkas galėjo parduoti žemę (su sąlyga, kad jis padalins kaina su bendrais savininkais), ši sistema buvo mažiau griežta nei mayorat. 


 Mayorat - pavedėjimo turtas (paprastai vyresniojo sūnaus ar kito artimiausio giminėje vyro )paveldėjimas be teisės parduoti.  

Medžiaga iš FURARK.ru